Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Zapraszamy rodziców nowo zgłoszonych dzieci w dniach 13-18 kwietnia do podpisania oświadczenia woli.