ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024                                     

  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W NICWAŁDZIE

 

 

Zestaw podręczników dla oddziału przedszkolnego

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
Wychowanie przedszkolne
praca zbiorowa Nowa Era
Język angielski „English Play Box 2” R.Adlard Nowa Era
Religia „Kocham Pana Jezusa” (dwie części) ks. dr Paweł Płaczek Św. Wojciech AZ-04-01/18-PO-3/20

 

Zestaw podręczników dla klasy I

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna „Wielka przygoda” E.Kacprzak

A.Ładzińska

Nowa Era 1088/1/2020
Język angielski „Kids can!”

Książka ucznia i zeszyt ćwiczeń

D. Shaw

M.Ormerod

Macmillan 1165/1/2023
Religia „Pan Bóg jest naszym Ojcem” (dwie części) ks. dr Paweł Płaczek Św. Wojciech AZ-11-01/18-PO-1/20

 

Zestaw podręczników dla klasy II

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna „Wielka przygoda” E.Kacprzak

A.Ładzińska

Nowa Era 1088/3/2021
Język angielski „Shine On!”

 

S.Banman Sileci, P.Jackson

 

Oxford 1093/2/2020
Religia Chcemy poznać Pana Jezusa” 

(dwie części)”

ks. dr Paweł Płaczek Św.Wojciech AZ-12-01/18-PO-1/21

 

 

Zestaw podręczników dla klasy III

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna „Wielka przygoda” E.Kacprzak

A.Ładzińska

Nowa Era 1088/3/2021
Język angielski „Shine On!”

 

S.Banman Sileci, P.Jackson

 

Oxford 1093/3/2020
Religia „Pan Jezus nas karmi” ks. dr Paweł Płaczek Św. Wojciech AZ-13-01/18-PO-1/22

 

Zestaw podręczników dla klasy IV

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
Język polski „Nowe słowa na start” A.Klimowicz

 

Nowa Era 907/1/2017
Język angielski „Brainy” N.Beare Macmillan
831/1/2017
Historia „Wczoraj i dziś” B.Olszewska

W.Sudyk – Fertsch

G.Wojciechowski

Nowa Era 877/1/2017
Matematyka „Matematyka                  z kluczem 4”- część 1 i 2 + zeszyt ćwiczeń M.Braun

A.Mańkowska

Nowa Era 875/1/2017
Przyroda „Tajemnice przyrody 4” M.Stawarz

F.Szlajfer

Nowa Era 863/2019/z1,
Plastyka „Do dzieła” J.Lukas Nowa Era 903/1/2017
Technika „Jak to działa” M.Łabecki Nowa Era 295/1/2017
Muzyka „Lekcja muzyki” M.Gromek

G.Kilbach

Nowa Era 852/1/2017
Informatyka „Lubię to 4” M.Kęska Nowa Era 847/1/2017
Religia „Pan Jezus jest naszym życiem” ( dwie części) Ks. dr Paweł Płaczek Św.Wojciech AZ-14-01/18-PO-6/23

 

Zestaw podręczników dla klasy V

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
Język polski „Nowe słowa na start” – Nowa edycja 2021-2023 M.Derlukiewicz

A.Klimowicz

 

Nowa Era 907/2/2018
Język angielski „Brainy” – klasa 5 N.Beare Macmillan 831/2/2018
Historia „Wczoraj i dziś” -Nowa Edycja 2021/2023 G.Wojciechowski Nowa Era
Matematyka „Matematyka                z kluczem 5”część 1 i 2 + zeszyt ćwiczeń M.Braun

A.Mańkowska

Nowa Era 875/2/2018
Biologia „Puls życia” M.Sęktas

J.Stawarz

Nowa Era 844/1/2018
Geografia „Planeta Nowa” – Nowa Edycja 2021-2023

+ zeszyt ćwiczeń

T.Malarz

T.Rachwał

F.Szlajfer

Z.Zaniewicz

 

Nowa Era 906/1/2018
Plastyka „Do dzieła” J.Lukas Nowa Era 903/2/2018
Technika „Jak to działa” M.Łabecki Nowa Era 295/2/2018
Muzyka „Lekcja muzyki” M.Gromek

G.Kilbach

Nowa Era 852/2/2018
Informatyka „Lubię to” M.Kęska Nowa Era 847/2/2018
Religia „Bóg szuka człowieka” (dwie części) B.Zawiślak

ks. doktor M.Wojtasik

Św. Wojciech AZ-21-01/18-PO-2/20

 

Zestaw podręczników dla klasy VI

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
Język polski „Teraz polski” A.Klimowicz Nowa Era 907/3/2019
Język angielski „Brainy” – klasa 6 N.Beare Macmillan 831/3/2019
Historia „Wczoraj i dziś” G.Wojciechowski Nowa Era 877/3/2019
Matematyka Matematyka                z kluczem 6”część 1 i 2 + zeszyt ćwiczeń M.Braun

A.Mańkowska

Nowa Era 875/3/2019
Biologia „Puls życia” J.Stawas Nowa Era 844/2/2019
Geografia „Planeta Nowa”

+ zeszyt ćwiczeń

R.Malarz

T.Rachwał

D.Szczypiński

Nowa Era 906/2/2019
Plastyka „Do dzieła” J.Lukas Nowa Era 903/3/2018
Technika „Jak to działa” M.Łabecki Nowa Era 295/3/2019
Muzyka „Lekcja muzyki” M.Gromek

G.Kilbach

Nowa Era 852/3/2019
Informatyka „Lubię to” M.Kęska Nowa Era 847/3/2018
Religia „Jezus nas zbawia” (dwie części) B.Zawiślak

ks. doktor M.Wojtasik

Św.Wojciech AZ-22-01/18-PO-2/21

 

 

Zestaw podręczników dla klasy VII

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
Język polski „Nowe słowa na start” J.Kościerzyńska

M.Chmiel

 

Nowa Era 907/4/2017
Język angielski „Brainy” C.McBeth Macmillan 831/4/2020
Język niemiecki „Extraklasse Deutsch”
Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7
M.Kozubska

E.Krawczyk

L.Zastąpiło

PWN  1179/1/2023.
Historia „Wczoraj i dziś” J.Kłaczkow

A.Łaszkiewicz

Nowa Era 877/4/2017
Matematyka „Matematyka                     z kluczem 7” + zeszyt ćwiczeń M.Braun

A.Mańkowska

Nowa Era 875/4/2020/z1
Biologia „Puls życia” M.Jefimow Nowa Era 844/3/2020/z1
Chemia „Chemia Nowej Ery” J.Kulawik

T.Kulawik

M.Litwin

Nowa Era 785/1/2017
Geografia „Planeta Nowa” – Nowa Edycja 2020-2022

+ zeszyt ćwiczeń

R.Malarz

T.Rachwał

M.Szubert

 

Nowa Era 906/3/2019/z1
Plastyka „Do dzieła” M.Ipczyńska

N.Mrozkowiak

Nowe Era 903/4/2017
Fizyka Podręcznik do fizyki dla szkoły podstawowej: „Spotkanie z fizyką 7.” G.Francuz – Ornat

T.Kulawik

Nowa Era 885/1/2017
Muzyka „Lekcja muzyki” M.Gromek

G.Kilbach

Nowa Era 852/4/2017
Informatyka „Lubię to” M.Kęska Nowa Era 847/4/2017
Religia „Bóg wskazuje nam drogę” B.Zawiślak

ks. doktor M.Wojtasik

Św.Wojciech AZ-23-01/18-PO-2/22

 

Zestaw podręczników dla klasy VIII

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
Język polski „Nowe słowa na start” – Nowa edycja 2021 – 2023 J.Kościerzyńska

M.Chmiel

 

Nowa Era 907/5/2018
Język angielski „Brainy” – klasa 8 C.McBeth Macmillan 831/5/2021
Język niemiecki PODRĘCZNIK kl.8 + ZESZYT ĆWICZEŃ

Klasse! Super! Toll! 1
Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8

M.Kozubska

E.Krawczyk

L.Zastąpiło

PWN Nr dopuszczenia: 796/2/2018
Historia „Wczoraj i dziś” – Nowa Edycja 2021/2023 R.Śniegocki

A.Zielińska

Nowa Era 877/5/2021/z1
Wiedza                      o społeczeństwie „Dziś i jutro” – Nowa Edycja 2021/2023 I.Janicka

A.Janicki

Nowa Era 874/2021/z1
Matematyka „Matematyka                     z kluczem 8” + zeszyt ćwiczeń M.Braun

A.Mańkowska

Nowa Era 875/5/2021/z1,
Biologia „Puls życia” B.Sęgin

A.Boczarowski

M.Sęktas

Nowa Era 844/4/2021/z1
Chemia „Chemia Nowej Ery” J.Kulawik

T.Kulawik

M.Litwin

Nowa Era 785/2/2018
Geografia „Planeta Nowa” T.Rachwał

D.Szczypiński

 

Nowa Era 906/4/2018
Fizyka Podręcznik do fizyki dla szkoły podstawowej: „Spotkanie z fizyką 8.” – Nowa edycja 2021-2023 G.Francuz – Ornat

T.Kulawik

Nowa Era 885/2/2018
Informatyka „Lubię to” M.Kęska Nowa Era 847/5/2018
Religia „Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat” (dwie części) Beata Zawiślak USJK Św.Wojciech AZ-24-01/18-PO-7/23

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NICWAŁDZIE – ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

oddział przedszkolny

 

Przedmiot Klasa Tytuł programu Autor Wydawnictwo Numer                     w szkolnym zestawie
Wychowanie przedszkolne „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe” A.Stalmach – Tkacz,

K.Mucha

Nowa Era 1/2022/2023
Język angielski „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym”. Program nauczania dla 3, 4, 5 i 6-latków. M.Szpotowicz

M.Szulca-Kurpaska

 

 

Oxford 2/2022/2023
Religia „Kocham Pana Jezusa” –

AZ-0-01/18

 

ks. dr Paweł Płaczek Św. Wojciech 3/2022/2023

 

 

I etap edukacyjny (klasy I-III)

 

Przedmiot Klasa Tytuł programu Autor Wydawnictwo Numer

w szkolnym zestawie

Edukacja wczesnoszkolna I Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1 – 3 „ Wielka przygoda” – doświadczam – przeżywam – poznaję – wyjaśniam – tworzę A,Budniak

M.Kisiel

M.Mnich

Nowa Era 4/2022/2023
Język angielski I Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej M.Szpotowicz M.Szulc -Kurpaska Oxford 5/2022/2023
Religia I „Pan Bóg jest naszym Ojcem” (dwie części) – AZ-1-01/18 ks. dr Paweł Płaczek Św. Wojciech 6/2022/2023
Edukacja wczesnoszkolna II „Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1 – 3 „ Wielka przygoda” – doświadczam – przeżywam – poznaję – wyjaśniam – tworzę A,Budniak

M.Kisiel

M.Mnich

Nowa Era 7/2022/2023
Język angielski II

 

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej M.Szpotowicz

M.Szulca-Kurpaska

 

 

Oxford 8/2022/2023
Religia II „Chcemy poznać Pana Jezusa (dwie części)” –

AZ-1-01/18

ks. dr Paweł Płaczek Św. Wojciech 9/2022/2023
Edukacja wczesnoszkolna III „Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1 – 3 „ Wielka przygoda” – doświadczam – przeżywam – poznaję – wyjaśniam – tworzę A,Budniak

M.Kisiel

M.Mnich

Nowa Era 10/2022/2023
Język angielski III Język angielski w nauczaniu zintegrowanym Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej M.Szpotowicz

M.Szulca-Kurpaska

 

Oxford 11/2022/2023
Religia III „Pan Jezus nas karmi’ (dwie części) –

AZ-1-01/18

ks. dr Paweł Płaczek Św. Wojciech 12/2022/2023

 

 

 

II etap edukacyjny (klasy IV – VIII)

Przedmiot Klasa Tytuł programu Autor Wydawnictwo Numer

w szkolnym zestawie

Język polski IV „Nowe słowa na start” – Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach

IV – VIII szkoły podstawowej

M.Derlukiewicz Nowa Era 13/2022/2023
Język angielski IV „Evolution Plus – Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VIII E.Piotrowska

T.Sztyber

Macmillan 14/2022/2023
Historia IV „Wczoraj i dziś” – Program nauczania historii                     w klasach                IV – VIII szkoły podstawowej T.Maćkowski Nowa Era 15/2022/2023
Matematyka IV „Matematyka              z kluczem” – Program do nauczania M.Braun, A.Mańkowska,M.Paszyńska Nowa Era 16/2022/2023
Przyroda IV „Tajemnice przyrody” – Program nauczania przyrody                      w klasie IV J.Golanko Nowa Era 17/2022/2023
Plastyka IV „Do dzieła” – program nauczania plastyki                   w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej J.Lukas

K.Onak

Nowa Era 18/2022/2023
Technika IV „Jak to działa” – Program nauczania dla klas IV – VI L.Łabecki Nowa Era 19/2022/2023
Muzyka IV „Lekcja muzyki” – Program nauczania muzyki w Szkole Podstawowej M.Gromek

G.Kilbach

Nowa Era 20/2022/2023
Informatyka IV „Lubię to” – Program nauczania informatyki         w szkole podstawowej” M.Kęska Nowa Era 21/2022/2023
Wychowanie fizyczne IV Program nauczania wychowania fizycznego dla 8 – letniej szkoły podstawowej K.Warchoł Fosze 22/2022/2023
Wychowanie do  życia w rodzinie IV „Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania: Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4” T.Król Rubikon 23/2022/2023
Religia IV „Jestem Chrześcijaninem” (podręcznik

i karty pracy) –

AZ-2-01/10

J.Szpet

D.Jackowiak

Św. Wojciech 24/2022/2023

 

Język polski V „Nowe słowa na start” – Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach

IV – VIII szkoły podstawowej

M.Derlukiewicz Nowa Era 25/2022/2023
Język angielski V Program do nauki języka angielskiego dla klas 4-8 szkoły podstawowej N.Beare Macmillan 26/2022/2023
Historia V „Wczoraj                         i dziś” –

Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach                    IV – VI szkoły podstawowej

T.Maćkowski Nowa Era 27/2022/2023
Matematyka V „Matematyka          z plusem” – Program nauczania matematyki               w szkole M.DobrowolskaM.Jucewicz Nowa Era 28/2022/2023
Biologia V „Puls życia” – Program nauczania biologii                        w klasach 5  – 8 szkoły podstawowej A,Zdziennicka Nowa Era 29/2022/2023
Geografia V „Planeta Nowa” – Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej” E.Tuz

B.Dziedzic

Nowa Era 30/2022/2023
Plastyka V „Do dzieła” – Program nauczania plastyki                 w szkole  podstawowej J.Lukas

K.Onak

Nowa Era 31/2022/2023
Technika V „Jak to działa” – Program nauczania dla klas IV – VI L.Łabecki Nowa Era 32/2022/2023
Muzyka V „I gra muzyka” – Program nauczania muzyki w klasach IV – VI E.Wachowiak Nowa Era 33/2022/2023
Informatyka V „Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV – VI M.Kęska Nowa Era 34/2022/2023
Wychowanie fizyczne V Program nauczania wychowania fizycznego dla 8 – letniej szkoły podstawowej K.Warchoł Fosze 35/2022/2023
Wychowanie do  życia w rodzinie V „Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania: Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy V – VI. T.Król Nowa Era 36/2022/2023
Religia V „Bóg poszukuje człowieka” (dwie części)

AZ-2-01/18

B.Zawiślak

M.Wojtasik

Św. Wojciech 37/2022/2023
Język polski VI „Nowe słowa na start” – Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach

IV – VIII szkoły podstawowej

A.Klimowicz

B.Brząkalik

Nowa Era 38/2022/2023
Język angielski VI Program do nauki języka angielskiego dla klas 4-8 szkoły podstawowej N.Beare Macmillan 39/2022/2023

831/3/2019

Historia VI „Wczoraj i dziś” – Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV– VI szkoły podstawowej T.Maćkowski Nowa Era 40/2022/2023
Matematyka VI „Matematyka          z plusem” – Program nauczania matematyki               w szkole M.Dobrowolska

M.Jucewicz

Nowa Era 41/2022/2023
Biologia VI „Puls życia” – Program nauczania biologii                        w klasach 5  – 8 szkoły podstawowej A.Zdziennicka Nowa Era 42/2022/2023
Geografia VI „Planeta Nowa” – Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej” E.Tuz

B.Dziedzic

Nowa Era 43/2022/2023
Plastyka VI „Do dzieła” – Program nauczania plastyki w szkole podstawowej. J.Lukas

K.Onak

Nowa Era 44/2022/2023
Technika VI „Jak to działa” – Program nauczania dla klas IV – VI L.Łabecki Nowa Era 45/2022/2023
Muzyka VI „I gra muzyka” – Program nauczania muzyki w klasach IV – VI E.Wachowiak Nowa Era 46/2022/2023
Informatyka VI „Lubię to” – Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV i VIII M.Kęska Nowa Era 47/2022/2023
Wychowanie fizyczne VI Program nauczania wychowania fizycznego dla 8 – letniej szkoły podstawowej” K.Warchoł Fosze 48/2022/2023
Religia VI „Jezus nas zbawia” (dwie części)

AZ-2-01/18

B.Zawiślak

M.Wojtasik

Św. Wojciech 49/2022/2023
Język polski VII „Nowe słowa na start” – Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach

IV – VIII szkoły podstawowej

M.Derlukiewicz Nowa Era 50/2022/2023
Język angielski VII Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego E.Piotrowska

T.Sztyber

Macmillan 51/2022/2023
Język niemiecki VII Program nauczania
języka niemieckiego
jako drugiego języka obcego (poziom II.2)
w szkole podstawowej (klasy 7–8)
PWN Wydawnictwo Szkolne
Warszawa 2017
P.Wieruszewska

J.Nowicka

PWN 52/2022/2023
Historia VII „Wczoraj i dziś” – Program nauczania historii w klasach                IV – VIII szkoły podstawowej T.Maćkowski Nowa Era 53/2022/2023
Matematyka VII „Matematyka              z kluczem” – Program do nauczania matematyki         w klasach 6 – 8 M.Braun

A.Mańkowska

M.Paszyńska

 

Nowa Era 54/2022/2023
Biologia VII „Puls życia” – Program nauczania biologii                        w klasach 5  – 8 szkoły podstawowej A.Zdziennicka Nowa Era 55/2022/2023
Chemia VII „Chemia Nowej Ery” – Program nauczania chemii w szkole podstawowej T.Kulawik

M.Litwin

Nowa Era 56/2022/2023
Geografia VII „Planeta Nowa” – Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej” E.Tuz

B.Dziedzic

Nowa Era 57/2022/2023
Plastyka VII „Do dzieła” – program nauczania plastyki                   w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej J.Lukas

K.Onak

Nowa Era 58/2022/2023
Fizyka VII „Spotkania           z fizyką” –Program nauczania fizyki  w szkole podstawowej G.Francuz – Ornat

T.Kulawik

Nowa Era 59/2022/2023
Muzyka VII „Lekcja muzyki” – Program nauczania muzyki w Szkole Podstawowej M.Gromek

G.Kilbach

Nowa Era 60/2022/2023
Informatyka VII „Lubię to” – Program nauczania informatyki

w szkole podstawowej

M.Kęska Nowa Era 61/2022/2023
Wychowanie fizyczne VII Program nauczania wychowania fizycznego dla 8 – letniej szkoły podstawowej K.Warchoł Fosze 62/2022/2023
Wychowanie do życia w rodzinie VII „Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania: Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy VII szkoły podstawowej” T.Król Rubikon 63/2022/2023
Religia VII „Bóg wskazuje nam drogę” (dwie części) B.Zawiślak

M.Wojtasik

Św. Wojciech 64/2022/2023
Doradztwo zawodowe VII Program doradztwa zawodowego dla klasy VII i VIII M. Kmiecik 65/2022/2023
Język polski VIII „Nowe słowa na start” – Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach

IV – VIII szkoły podstawowej

M.Derlukiewicz Nowa Era 66/2022/2023
Język angielski VIII Program do nauki języka angielskiego dla klas 4-8 szkoły podstawowej P.Howarth

P.Reilly

D.Morris

Macmillan 67/2022/2023
Język niemiecki VIII Program nauczania
języka niemieckiego
jako drugiego języka obcego (poziom II.2)
w szkole podstawowej (klasy 7–8)
PWN Wydawnictwo Szkolne
Warszawa 2017
I.Nowicka

D.Wieruszewska

PWN 68/2022/2023
Historia VIII „Wczoraj i dziś” – Program nauczania historii w klasach                IV – VIII szkoły podstawowej T.Maćkowski Nowa Era 69/2022/2023
Matematyka VIII „Matematyka              z kluczem” – Program do nauczania matematyki         w klasach 6 – 8 M.Braun

A.Mańkowska

M.Paszyńska

 

Nowa Era 70/2022/2023
Biologia VIII „Puls życia” – Program nauczania biologii                        w klasach 5  – 8 szkoły podstawowej A.Zdziennicka Nowa Era 71/2022/2023
Chemia VIII „Chemia Nowej Ery” – Program nauczania chemii w szkole podstawowej T.Kulawik

M.Litwin

Nowa Era 72/2022/2023
Geografia VIII „Planeta Nowa” – Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej” E.Tuz

B.Dziedzic

Nowa Era 73/2022/2023
Plastyka VIII „Do dzieła” – program nauczania plastyki                   w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej J.Lukas

K.Onak

Nowa Era 74/2022/2023
Fizyka VIII „Spotkania           z fizyką” –Program nauczania fizyki  w szkole podstawowej G.Francuz – Ornat

T.Kulawik

Nowa Era 75/2022/2023
Informatyka VIII „Lubię to” – Program nauczania informatyki

w szkole podstawowej

M.Kęska Nowa Era 76/2022/2023
Wychowanie fizyczne VIII Program nauczania wychowania fizycznego dla 8 – letniej szkoły podstawowej K.Warchoł Fosze 77/2022/2023
Wychowanie do życia w rodzinie VIII „Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania: Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy VII szkoły podstawowej” T.Król Rubikon 78/2022/2023
Religia VIII „Aby nie ustać

w drodze”

AZ-3-01/10

J.Szpet

D.Jackowiak

Św. Wojciech 79/2022/2023
Doradztwo zawodowe VIII Program doradztwa zawodowego dla klasy VII i VIII M. Kmiecik 80/2022/2023
Edukacja dla bezpieczeństwa VIII „Żyję i działam bezpiecznie” -Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej J.Słoma Nowa Era 81/2022/2023
Wiedza o społeczeństwie VIII „Dziś i jutro” – Program nauczania wiedzy o społeczeństwie B.Furman Nowa Era 82/2022/2023