RADA KLASYFIKACYJNA – DOKUMENTY: 
ARKUSZ KLASYFIKACYJNY DLA KLAS I (1)
Informacja-nauczyciela-oddziału-przedszkolnego-1
arkusz klasyfikacyjny IV-VIII — kopia
uzasadnienie ocen

RADA PODSUMOWUJĄCA -DOKUMENTY:
sprawozdanie_z_pracy_zespołu_samokształceniowego
sprawozdanie_logopeda
sprawozdanie-wychowawcy
sprawozdanie-wychowawcy-oddziałów-przedszkolnych
sprawozdanie-z-działalności-biblioteki-szkolnej
sprawozdanie-z-pracy-nauczyciela
sprawozdanie-z-pracy-swietlicy-szkolnej
sprawozdanie-z-pracy-zespołu-wych-profilaktycznego
sprawozdanie-z-realizacji-zajęć-pozalekcyjnych-19-20