KADRA PEDAGOGICZNA

 

Dyrektor Szkoły mgr Aleksandra Materka
ODDZIAŁPRZEDSZKOLNY mgr Karolina Cieszyńska
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY mgr Ewa Kaczmarczyk
Edukacja wczesnoszkolna kl.I mgr Beata Wiśniewska
Edukacja wczesnoszkolna kl.II mgr Jadwiga Szwejkowska
Edukacja wczesnoszkolna kl.III mgr Agnieszka Stępień
Język polski mgr Barbara Fiszer, mgr Marta Leśniewska
Język angielski Agnieszka Sawczyńska-Czarnecka
Język niemiecki mgr Agnieszka Stępień
Historia mgr Barbara Fiszer
Matematyka mgr Agnieszka Piątkowska, mgr Stanisława Wolandt
Chemia mgr Ewa Kamińska
Geografia mgr Anna Kurzyńska
Fizyka mgr Wojciech Stogowski
WOS mgr Barbara Fiszer
Plastyka mgr Aleksandra Materka, mgr Dawid Okoński
Technika mgr Aleksandra Materka
Religia mgr ks.Marek Wysiecki, mgr Zbigniew Buchalski
Pedagog mgr Marta Kmiecik
Pedagog specjalny mgr Marta Kmiecik
Muzyka mgr Dawid Okoński
Informatyka mgr Agnieszka Stępień
EDB mgr Katarzyna Sprawska
Przyroda mgr Agnieszka Piątkowska
Rewalidacja                                                      mgr Katarzyna Sprawska,                                          mgr Agnieszka Piątkowska, mgr Marta Kmiecik
Biblioteka mgr  Aleksandra Olszewska
Wychowanie fizyczne mgr Aleksandra Materka, mgr Katarzyna Sprawska