KADRA PEDAGOGICZNA

 

Dyrektor Szkoły mgr Aleksandra Materka
ODDZIAŁPRZEDSZKOLNY mgr Karolina Cieszyńska
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY mgr Beata Wiśniewska
Edukacja wczesnoszkolna kl.I mgr Anna Barczak
Edukacja wczesnoszkolna kl.II mgr Agnieszka Stępień
Edukacja wczesnoszkolna kl.III mgr Arleta Szulc
Język polski mgr Barbara Fiszer, mgr Danuta Strycharz
Język angielski Agnieszka Sawczyńska-Czarnecka
Język niemiecki mgr Agnieszka Stępień
Historia mgr Barbara Fiszer
Matematyka mgr Agnieszka Piątkowska, mgr Joanna Różańska
Chemia mgr Joanna Różańska
Geografia mgr Joanna Różańska
Fizyka mgr Marta Jaworska
WOS mgr Barbara Fiszer
Plastyka mgr Aleksandra Materka, mgr Dawid Okoński
Technika mgr Aleksandra Materka
Religia mgr ks.Marek Wysiecki
Pedagog mgr Marta Kmiecik
Pedagog specjalny mgr Natalia Górska
Muzyka mgr Dawid Okoński
Informatyka mgr Agnieszka Stępień
EDB mgr Katarzyna Sprawska
Przyroda mgr Agnieszka Piątkowska
Rewalidacja                                              mgr Katarzyna Sprawska,                                          mgr Anna Tomczyk
Biblioteka mgr  Mirella Wójtowicz
Wychowanie fizyczne mgr Aleksandra Materka, mgr Katarzyna Sprawska