Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie istniała już w 1931 roku. Jak wynika z najstarszej kroniki , będącej w posiadaniu szkoły, funkcję kierownika placówki przed rokiem 1939 pełnił nauczyciel Krause,       a przed samym wybuchem II wojny światowej Alojzy Firyn. Szkoły nie ominęła zawierucha wojenna.  Podczas okupacji została spalona. Później Niemcy odbudowali spalony parter szkoły, pokryli dachem           i został on przeznaczony do dalszego użytku. Czynna była tylko jedna klasa .Taką szkołę otrzymała wieś      w 1945 r. po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej.

  Lata powojenne to nowy rozdział w życiu szkoły i konieczność znalezienia się w zmienionej rzeczywistości. Mieszkańcy Nicwałdu z entuzjazmem przystąpili do prac mających na celu doprowadzenie szkoły do stanu, który pozwoliłby na rozpoczęcie nauki. W związku ze wzrastającą liczbą dzieci, podjęto decyzję o budowie nowej szkoły, która trwała do końca września, a nowo wybudowany gmach oddano do użytku 1 października 1950 roku.

Na stanowisko kierownika szkoły powołany został Tadeusz Skibicki, później funkcję tę  powierzono nauczycielowi Gustawowi Grabowskiemu, a w nowym roku szkolnym 1951/52 stanowisko objęła pani Kazimiera Nowak, która pełniła tę funkcję przez 29 lat, aż do momentu odejścia na emeryturę w roku 1980.  Szkoła cały czas rozwijała się, młodzież przygotowywała uroczystości, brała udział w konkursach       i wyjeżdżała na wycieczki była też miejscem spotkań lokalnej społeczności.

20 sierpnia 1980 roku panią Nowak zastąpił pan Jan Szaps i objął funkcję nowego dyrektora i pełnił ją  przez kolejnych 10 lat.

W roku szkolnym 1990/1991 dzieci, rodzice i nauczyciele powitali nowego dyrektora placówki pana Edwarda Kapelana. Aby poprawić warunki nauki dzieci, podjęto decyzję o jej rozbudowie. 24 lutego 1994 roku nastąpiło uroczyste otwarcie rozbudowanej i zmodernizowanej szkoły, która powstała dzięki                i zaangażowaniu mieszkańców wsi, dziatwy szkolnej, nauczycieli , Zarządowi gminy Gruta oraz pomocy Kuratorium Oświaty w Toruniu.

Rok szkolny 1998/1999 to rok reformy oświaty, w związku z czym szkoła w Nicwałdzie staje się szkołą sześcioklasową. W czerwcu 2013 roku po 23 latach pracy na stanowisku dyrektora, na emeryturę odszedł pan Edward Kapelan, a nowym dyrektorem została pani Aleksandra Materka. Kolejne lata to okres rozwoju  i wzbogacania bazy dydaktycznej placówki dzięki współpracy i pomocy władz gminy Gruta i Rady Rodziców.