Hymn Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie 
1. Przed nami jest wiele dróg.
Którą wybrać dziś mam?
Który przekroczyć mam próg
Kto podpowie dziś nam.
Ref. Błogosławiony Wicku Tyś już osiągnął cel
Służba, miłość, ofiara powiodły Ciebie tam.
Bądź dla nas światłem dziś, gdy ciemność ogarnie nas
Bądź wzorem dla nas już dziś, szybko upływa czas.
2. Dawałeś miłości wzór
Miłość, Ojczyzna i brat
Chorym nadzieję żeś dał
Gdy opuszczałeś świat.
Ref. Błogosławiony Wicku Tyś już osiągnął cel
Służba, miłość, ofiara powiodły Ciebie tam.
Bądź dla nas światłem dziś, gdy ciemność ogarnie nas
Bądź wzorem dla nas już dziś, szybko upływa czas.