SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NICWAŁDZIE – ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

oddział przedszkolny

 

Przedmiot Klasa Tytuł programu Autor Wydawnictwo Numer                     w szkolnym zestawie
Wychowanie przedszkolne „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe” A.Stalmach – Tkacz,

K.Mucha

Nowa Era 1/2022/2023
Język angielski „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym”. Program nauczania dla 3, 4, 5 i 6-latków. M.Szpotowicz

M.Szulca-Kurpaska

 

 

Oxford 2/2022/2023
Religia Program do nauczania religii dla oddziału przedszkolnego.

AZ-0-01/18

 

ks. dr Paweł Płaczek Św. Wojciech 3/2022/2023

 

 

I etap edukacyjny (klasy I-III)

 

Przedmiot Klasa Tytuł programu Autor Wydawnictwo Numer

w szkolnym zestawie

Edukacja wczesnoszkolna I Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1 – 3 „ Wielka przygoda” – doświadczam – przeżywam – poznaję – wyjaśniam – tworzę”. A,Budniak

M.Kisiel

M.Mnich

Nowa Era 4/2022/2023
Język angielski I Program nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017 I. Studzińska

A.Mędela

M.Kondro

E.Piotrowska

A.Sikorska

K. Komarnicka

Macmillan 5/2022/2023
Religia I Program nauczania religii dla klas I-IV

AZ-1-01/18

ks. dr Paweł Płaczek Św. Wojciech 6/2022/2023
Edukacja wczesnoszkolna II „Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1 – 3 „ Wielka przygoda” – doświadczam – przeżywam – poznaję – wyjaśniam – tworzę A,Budniak

M.Kisiel

M.Mnich

Nowa Era 7/2022/2023
Język angielski II

 

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej M.Szpotowicz

M.Szulca-Kurpaska

 

 

Oxford 8/2022/2023
Religia II Program nauczania religii dla klas I-IV

AZ-1-01/18

ks. dr Paweł Płaczek Św. Wojciech 9/2022/2023
Edukacja wczesnoszkolna III „Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1 – 3 „ Wielka przygoda” – doświadczam – przeżywam – poznaję – wyjaśniam – tworzę A,Budniak

M.Kisiel

M.Mnich

Nowa Era 10/2022/2023
Język angielski III Język angielski w nauczaniu zintegrowanym Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej M.Szpotowicz

M.Szulca-Kurpaska

 

Oxford 11/2022/2023
Religia III Program nauczania religii dla klas I-IV

AZ-1-01/18

ks. dr Paweł Płaczek Św. Wojciech 12/2022/2023

 

 

 

II etap edukacyjny (klasy IV – VIII)

Przedmiot Klasa Tytuł programu Autor Wydawnictwo Numer

w szkolnym zestawie

Język polski IV „Nowe słowa na start” – Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach

IV – VIII szkoły podstawowej

M.Derlukiewicz Nowa Era 13/2022/2023
Język angielski IV Program nauczania języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawa Programową z dnia 14.02.2017

 

 

E. Piotrowska,

T. Sztyber,

K. Komarnicka

Macmillan 14/2022/2023
Historia IV „Wczoraj i dziś” – Program nauczania historii                     w klasach                IV – VIII szkoły podstawowej T.Maćkowski Nowa Era 15/2022/2023
Matematyka IV Program nauczania „Matematyka z kluczem” dla klas 4-8 szkoły podstawowej. M.Braun, A.Mańkowska,M.Paszyńska Nowa Era 16/2022/2023
Przyroda IV „Tajemnice przyrody” – Program nauczania przyrody                      w klasie IV J.Golanko Nowa Era 17/2022/2023
Plastyka IV „Do dzieła” – program nauczania plastyki                   w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej J.Lukas

K.Onak

Nowa Era 18/2022/2023
Technika IV „Jak to działa” – Program nauczania dla klas IV – VI L.Łabecki Nowa Era 19/2022/2023
Muzyka IV „Lekcja muzyki” – Program nauczania muzyki w Szkole Podstawowej M.Gromek

G.Kilbach

Nowa Era 20/2022/2023
Informatyka IV „Lubię to” – Program nauczania informatyki         w szkole podstawowej” M.Kęska Nowa Era 21/2022/2023
Wychowanie fizyczne IV Program nauczania wychowania fizycznego dla 8 – letniej szkoły podstawowej K.Warchoł Fosze 22/2022/2023
Wychowanie do  życia w rodzinie IV „Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania: Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4” T.Król Rubikon 23/2022/2023
Religia IV Program nauczania religii dla klas I-IV

AZ-1-01/18

red. Ks. dr Paweł Płaczek Św. Wojciech 24/2022/2023

 

Język polski V „Nowe słowa na start” – Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach

IV – VIII szkoły podstawowej

M.Derlukiewicz Nowa Era 25/2022/2023
Język angielski V Program nauczania języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawa Programową z dnia 14.02.2017 E. Piotrowska,

T. Sztyber,

K. Komarnicka

Macmillan 26/2022/2023
Historia V „Wczoraj                         i dziś” –

Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach                    IV – VI szkoły podstawowej

T.Maćkowski Nowa Era 27/2022/2023
Matematyka V Program nauczania „Matematyka z kluczem” dla klas 4-8 szkoły podstawowej. M.Dobrowolska

M.Jucewicz

Nowa Era 28/2022/2023
Biologia V „Puls życia” – Program nauczania biologii                        w klasach 5  – 8 szkoły podstawowej A,Zdziennicka Nowa Era 29/2022/2023
Geografia V „Planeta Nowa” – Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej” E.Tuz

B.Dziedzic

Nowa Era 30/2022/2023
Plastyka V „Do dzieła” – Program nauczania plastyki                 w szkole  podstawowej J.Lukas

K.Onak

Nowa Era 31/2022/2023
Technika V „Jak to działa” – Program nauczania dla klas IV – VI L.Łabecki Nowa Era 32/2022/2023
Muzyka V „I gra muzyka” – Program nauczania muzyki w klasach IV – VI E.Wachowiak Nowa Era 33/2022/2023
Informatyka V „Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV – VI M.Kęska Nowa Era 34/2022/2023
Wychowanie fizyczne V Program nauczania wychowania fizycznego dla 8 – letniej szkoły podstawowej K.Warchoł Fosze 35/2022/2023
Wychowanie do  życia w rodzinie V „Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania: Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy V – VI. T.Król Nowa Era 36/2022/2023
Religia V Program nauczania religii dla klas V-VIII

AZ-2-01/18

red.: s. Beata Zawiślak USJK, ks. dr Marcin Wojtasik Św. Wojciech 37/2022/2023
Język polski VI „Nowe słowa na start” – Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach

IV – VIII szkoły podstawowej

A.Klimowicz

B.Brząkalik

Nowa Era 38/2022/2023
Język angielski VI Program nauczania języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawa Programową z dnia 14.02.2017 E. Piotrowska,

T. Sztyber,

K. Komarnicka

Macmillan 39/2022/2023

831/3/2019

Historia VI „Wczoraj i dziś” – Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV– VI szkoły podstawowej T.Maćkowski Nowa Era 40/2022/2023
Matematyka VI Program nauczania „Matematyka z kluczem” dla klas 4-8 szkoły podstawowej. M.Dobrowolska

M.Jucewicz

Nowa Era 41/2022/2023
Biologia VI „Puls życia” – Program nauczania biologii                        w klasach 5  – 8 szkoły podstawowej A.Zdziennicka Nowa Era 42/2022/2023
Geografia VI „Planeta Nowa” – Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej” E.Tuz

B.Dziedzic

Nowa Era 43/2022/2023
Plastyka VI „Do dzieła” – Program nauczania plastyki w szkole podstawowej. J.Lukas

K.Onak

Nowa Era 44/2022/2023
Technika VI „Jak to działa” – Program nauczania dla klas IV – VI L.Łabecki Nowa Era 45/2022/2023
Muzyka VI „I gra muzyka” – Program nauczania muzyki w klasach IV – VI E.Wachowiak Nowa Era 46/2022/2023
Informatyka VI „Lubię to” – Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV i VIII M.Kęska Nowa Era 47/2022/2023
Wychowanie fizyczne VI Program nauczania wychowania fizycznego dla 8 – letniej szkoły podstawowej” K.Warchoł Fosze 48/2022/2023
Religia VI Program nauczania religii dla klas V-VIII

AZ-2-01/18

red.: s. Beata Zawiślak USJK, ks. dr Marcin Wojtasik Św. Wojciech 49/2022/2023
Język polski VII „Nowe słowa na start” – Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach

IV – VIII szkoły podstawowej

M.Derlukiewicz Nowa Era 50/2022/2023
Język angielski VII Program nauczania języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawa Programową z dnia 14.02.2017

 

E. Piotrowska,

T. Sztyber,

K. Komarnicka

Macmillan 51/2022/2023
Język niemiecki VII Program nauczania
języka niemieckiego
jako drugiego języka obcego (poziom II.2)
w szkole podstawowej (klasy 7–8)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2023
P.Wieruszewska

J.Nowicka

PWN 52/2022/2023
Historia VII „Wczoraj i dziś” – Program nauczania historii w klasach                IV – VIII szkoły podstawowej T.Maćkowski Nowa Era 53/2022/2023
Matematyka VII „Matematyka              z kluczem” – Program do nauczania matematyki         w klasach 6 – 8 M.Braun

A.Mańkowska

M.Paszyńska

 

Nowa Era 54/2022/2023
Biologia VII „Puls życia” – Program nauczania biologii                        w klasach 5  – 8 szkoły podstawowej A.Zdziennicka Nowa Era 55/2022/2023
Chemia VII „Chemia Nowej Ery” – Program nauczania chemii w szkole podstawowej T.Kulawik

M.Litwin

Nowa Era 56/2022/2023
Geografia VII „Planeta Nowa” – Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej” E.Tuz

B.Dziedzic

Nowa Era 57/2022/2023
Plastyka VII „Do dzieła” – program nauczania plastyki                   w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej J.Lukas

K.Onak

Nowa Era 58/2022/2023
Fizyka VII „Spotkania           z fizyką” –Program nauczania fizyki  w szkole podstawowej G.Francuz – Ornat

T.Kulawik

Nowa Era 59/2022/2023
Muzyka VII „Lekcja muzyki” – Program nauczania muzyki w Szkole Podstawowej M.Gromek

G.Kilbach

Nowa Era 60/2022/2023
Informatyka VII „Lubię to” – Program nauczania informatyki

w szkole podstawowej

M.Kęska Nowa Era 61/2022/2023
Wychowanie fizyczne VII Program nauczania wychowania fizycznego dla 8 – letniej szkoły podstawowej K.Warchoł Fosze 62/2022/2023
Wychowanie do życia w rodzinie VII „Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania: Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy VII szkoły podstawowej” T.Król Rubikon 63/2022/2023
Religia VII Program nauczania religii dla klas V-VIII

AZ-2-01/18

red.: s. Beata Zawiślak USJK, ks. dr Marcin Wojtasik Św. Wojciech 64/2022/2023
Doradztwo zawodowe VII Program doradztwa zawodowego dla klasy VII i VIII M. Kmiecik 65/2022/2023
Język polski VIII „Nowe słowa na start” – Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach

IV – VIII szkoły podstawowej

M.Derlukiewicz Nowa Era 66/2022/2023
Język angielski VIII Program nauczania języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawa Programową z dnia 14.02.2017 E. Piotrowska,

T. Sztyber,

K. Komarnicka

Macmillan 67/2022/2023
Język niemiecki VIII Program nauczania
języka niemieckiego
jako drugiego języka obcego (poziom II.2)
w szkole podstawowej (klasy 7–8)
PWN Wydawnictwo Szkolne
Warszawa 2017
I.Nowicka

D.Wieruszewska

PWN 68/2022/2023
Historia VIII „Wczoraj i dziś” – Program nauczania historii w klasach                IV – VIII szkoły podstawowej T.Maćkowski Nowa Era 69/2022/2023
Matematyka VIII „Matematyka              z kluczem” – Program do nauczania matematyki         w klasach 6 – 8 M.Braun

A.Mańkowska

M.Paszyńska

 

Nowa Era 70/2022/2023
Biologia VIII „Puls życia” – Program nauczania biologii                        w klasach 5  – 8 szkoły podstawowej A.Zdziennicka Nowa Era 71/2022/2023
Chemia VIII „Chemia Nowej Ery” – Program nauczania chemii w szkole podstawowej T.Kulawik

M.Litwin

Nowa Era 72/2022/2023
Geografia VIII „Planeta Nowa” – Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej” E.Tuz

B.Dziedzic

Nowa Era 73/2022/2023
Plastyka VIII „Do dzieła” – program nauczania plastyki                   w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej J.Lukas

K.Onak

Nowa Era 74/2022/2023
Fizyka VIII „Spotkania           z fizyką” –Program nauczania fizyki  w szkole podstawowej G.Francuz – Ornat

T.Kulawik

Nowa Era 75/2022/2023
Informatyka VIII „Lubię to” – Program nauczania informatyki

w szkole podstawowej

M.Kęska Nowa Era 76/2022/2023
Wychowanie fizyczne VIII Program nauczania wychowania fizycznego dla 8 – letniej szkoły podstawowej K.Warchoł Fosze 77/2022/2023
Wychowanie do życia w rodzinie VIII „Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania: Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy VII szkoły podstawowej” T.Król Rubikon 78/2022/2023
Religia VIII Program nauczania religii dla klas V-VIII

AZ-2-01/18

red.: s. Beata Zawiślak USJK Św. Wojciech 79/2022/2023
Doradztwo zawodowe VIII Program doradztwa zawodowego dla klasy VII i VIII M. Kmiecik 80/2022/2023
Edukacja dla bezpieczeństwa VIII „Żyję i działam bezpiecznie” -Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej J.Słoma Nowa Era 81/2022/2023
Wiedza o społeczeństwie VIII „Dziś i jutro” – Program nauczania wiedzy o społeczeństwie B.Furman Nowa Era 82/2022/2023