Wójt Gminy Gruta oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grucie

ogłaszają świąteczny konkurs dla dzieci i rodziców

na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

Szopka może zostać wykonana w dowolnej technice i formacie, np. z papieru, drewna, makaronu ect.

Praca powinna zostać dostarczona do siedziby GCK w Grucie w nieprzekraczalnym terminie 

do 16 grudnia 2022 roku w godzinach jego otwarcia.

Szopkę należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz oznaczeniem klasy i szkoły,

do której uczęszcza dziecko

Prace zostaną zaprezentowane 17 grudnia 2022 roku podczas II Jarmarku Bożonarodzeniowego, w trakcie którego nastąpi ogłoszenie wyników konkursu

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!