DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/22

1.Ustalone przez MEiN

1 września2021- rozpoczęcie roku szkolnego

14 października  2021– Dzień KEN

11 listopada 2021 – Święto Niepodległości

23-31 grudnia 2021 – zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2022 – Święto Trzech Króli

17-30 stycznia 2022- ferie zimowe

14-19 kwietnia 2022- wiosenna przerwa świąteczna

3 maja 2022 – Święto Konstytucji 3 Maja

16 czerwca 2022- Boże Ciało

24 czerwca 2022- zakończenie zajęć

2. Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktyczno–wychowawczych ustalone przez dyrektora  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  Rady   Rodziców, Rady  Pedagogicznej i Samorządu  Szkolnego:

15 października 2021- po święcie KEN

12 listopada 2021 – po Święcie Niepodległości

7 stycznia 2022 –  po Święcie Trzech Króli

2 maja 2022

24,25,26 maja 2022 – egzaminy ósmoklasisty

17 czerwca 2022- po święcie Bożego Ciała

W sytuacjach wyjątkowych dyrektor może zmienić terminy dodatkowych dni wolnych po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *