Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

 

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023, które odbędzie się dnia 1 września 2022 r.

o godz. 8.00. ( dojazd autobusu do szkoły- tak jak w roku ubiegłym).

O godz. 8.30  uczniowie klas IV-VIII wezmą udział  w uroczystej mszy na cmentarzu wojennym w Mełnie

( dojazd autobusami ).

GAZ-SYSTEM dla Edukacji

W ramach programu „Gaz-SYSTEM dla Edukacji ” skierowanym do szkół podstawowych i zespół szkół z województw, w których spółka Gaz-System posiada sieci przesyłowe, gmina Gruta otrzymała dofinansowanie w wysokości 30.000zł.
Dzięki otrzymanemu wsparciu, gmina Gruta zakupi nowy sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Gruta.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 wywieszona jest na drzwiach szkoły.

W dniach od 12 do 15 kwietnia rodzice nowo przyjętych dzieci składają oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dzieci do oddziału. Można kontaktować się również pod adresem e-mail rekrutacja_spnicwald@interia.pl lub telefonicznie pod numerem: 882846248(w godzinach od 8 do 15).
Druk do pobrania w szkole.

MATMA z klasą!

Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie właśnie zakończyła  realizowany od września  projekt “MATMA z klasą! “, który  był skierowany do uczniów klasy 5 oraz 6 i został sfinansowany ze środków Fundacji mBanku w ramach programu mPotęga.

Celem MATMY z klasą, było uświadomienie uczniom, że matematyka jest nie tylko potrzebna i   przydatna w życiu codziennym, ale rozwija zdolności do poznawania rzeczywistości, logicznego rozumowania  i rozwiązywania różnych problemów .Ponadto chcieliśmy pokazać, że  matematyka może być przyjemna!

Zajęcia odbywały się w formie warsztatów, podczas których uczniowie z uporem rozwiązywali zadania i zagadki matematyczne, ukryte w stacjach zadaniowych. Wykazali się kreatywnością  przy wykorzystaniu geoplanów  oraz wykonywaniu prac z tangramów. 25 listopada swoją wiedzę sprawdzili podczas konkursu matematycznego. Najlepiej z zadaniami poradzili sobie uczniowie: Bartosz Frica, Hubert Pauch oraz Aleksandra Okońska i to do nich trafiły główne nagrody.

Wszystkie te działania przyczyniły się do utrwalenia i wzbogacenia wiedzy na temat figur płaskich, ich pól powierzchni i obwodów.

Dla wszystkich uczestników projektu zostały zakupione nagrody w postaci gier planszowych, przyrządów geometrycznych, artykułów biurowych i sportowych.

Dziękujemy Fundacji mBanku  oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego projektu.

 

Koordynator projektu: Agnieszka Piątkowska

 

 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

CZYNNA 

W KAŻDY WTOREK

W GODZ. 9.00-13.00

ZAPRASZAMY 🙂 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/22

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/22

1.Ustalone przez MEiN

1 września2021- rozpoczęcie roku szkolnego

14 października  2021– Dzień KEN

11 listopada 2021 – Święto Niepodległości

23-31 grudnia 2021 – zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2022 – Święto Trzech Króli

17-30 stycznia 2022- ferie zimowe

14-19 kwietnia 2022- wiosenna przerwa świąteczna

3 maja 2022 – Święto Konstytucji 3 Maja

16 czerwca 2022- Boże Ciało

24 czerwca 2022- zakończenie zajęć

2. Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktyczno–wychowawczych ustalone przez dyrektora  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  Rady   Rodziców, Rady  Pedagogicznej i Samorządu  Szkolnego:

15 października 2021- po święcie KEN

12 listopada 2021 – po Święcie Niepodległości

7 stycznia 2022 –  po Święcie Trzech Króli

2 maja 2022

24,25,26 maja 2022 – egzaminy ósmoklasisty

17 czerwca 2022- po święcie Bożego Ciała

W sytuacjach wyjątkowych dyrektor może zmienić terminy dodatkowych dni wolnych po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

          Zarządzenie nr 5/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie  z dnia 18.03.2021r.

w sprawie  wprowadzenia nauczania zdalnego w klasach I-VIII

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 18 marca 2021r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 zarządza się

§1

Od  22 marca do 11 kwietnia 2021r.  naukę w trybie zdalnym będą realizować wszyscy uczniowie szkoły podstawowej- klasy I-VIII.

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

§2

W przypadku nauczania uczniów z niepełnosprawnościami lub w przypadku uzasadnionych problemów ucznia z nauką zdalną w domu, szkoła zapewnia możliwość nauki na terenie szkoły z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021r.

 

Jak co roku obchodzimy w naszej szkole(a także zdalnie 😉) Dzień Kolorowej Skarpetki- Światowy Dzień Zespołu Downa
❤solidaryzujemy się z Osobami z Zespołem Downa❤ jesteśmy świadomi , że Osoby te są bardzo wartościowymi ludźmi, od których możemy się wiele nauczyć!

Witamy na naszej nowej stronie!

Serdecznie witamy na nowej stronie szkoły.

Mamy nadzieję że Państwu się spodoba  – będziemy stale pracować nad jej rozwinięciem 🙂