Zarządzenie nr 5/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie  z dnia 18.03.2021r.

w sprawie  wprowadzenia nauczania zdalnego w klasach I-VIII

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 18 marca 2021r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 zarządza się

§1

Od  22 marca do 11 kwietnia 2021r.  naukę w trybie zdalnym będą realizować wszyscy uczniowie szkoły podstawowej- klasy I-VIII.

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

§2

W przypadku nauczania uczniów z niepełnosprawnościami lub w przypadku uzasadnionych problemów ucznia z nauką zdalną w domu, szkoła zapewnia możliwość nauki na terenie szkoły z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021r.

 

Jak co roku obchodzimy w naszej szkole(a także zdalnie 😉) Dzień Kolorowej Skarpetki- Światowy Dzień Zespołu Downa
❤solidaryzujemy się z Osobami z Zespołem Downa❤ jesteśmy świadomi , że Osoby te są bardzo wartościowymi ludźmi, od których możemy się wiele nauczyć!

Witamy na naszej nowej stronie!

Serdecznie witamy na nowej stronie szkoły.

Mamy nadzieję że Państwu się spodoba  – będziemy stale pracować nad jej rozwinięciem 🙂