Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2022/2023

14.10.2022 r. Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
31.10.2022 r. dodatkowy dzień wolny od zajęć
1.11.2022 r. Wszystkich Świętych
2.11.2022 r. dodatkowy dzień wolny od zajęć
11.11.2022 r. Święto Niepodległości
23.-31.12.2022 r. zimowa przerwa świąteczna
6.01.2022 r. Święto Trzech Króli
30.01.2022 r. – 12.02.2023 r. ferie zimowe
6.-11.04.2022 r. wiosenna przerwa świąteczna
1.05.2023 r. Święto Pracy
2.05.2023 r. dodatkowy dzień wolny
3.05.2023 r. Święto Konstytucji 3 Maja
23.-25.05.2023 r. egzaminy klasy VIII
8.06.2023 r. Boże Ciało
9.06.2023 r. dodatkowy dzień wolny od zajęć

 

23.06.2023 r. zakończenie roku szkolnego

WYJAŚNIAMY NA CZYM POLEGA ZBIERANIE TALENCIAKÓW:

1. Zrób zakupy w Lidl za min. 50 zł w tym przynajmniej 1 warzywo lub 1 owoc.
2. Przy kasie Lidl odbierz kupon- TALENCIAKA.
3. Przekaż TALENCIAKA naszej szkole :-)- możesz go wrzucić do specjalnego pudełka, które znajduje się w sali nr 12
( u p. Stępień) lub zeskanować z niego kod QR na: https://szkoly.lidl.pl/VoucherDonation/grant?partyId=85500016637
 
DZIĘKUJEMY 😊😊😊

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

 

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023, które odbędzie się dnia 1 września 2022 r.

o godz. 8.00. ( dojazd autobusu do szkoły- tak jak w roku ubiegłym).

O godz. 8.30  uczniowie klas IV-VIII wezmą udział  w uroczystej mszy na cmentarzu wojennym w Mełnie

( dojazd autobusami ).

GAZ-SYSTEM dla Edukacji

W ramach programu „Gaz-SYSTEM dla Edukacji ” skierowanym do szkół podstawowych i zespół szkół z województw, w których spółka Gaz-System posiada sieci przesyłowe, gmina Gruta otrzymała dofinansowanie w wysokości 30.000zł.
Dzięki otrzymanemu wsparciu, gmina Gruta zakupi nowy sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Gruta.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 wywieszona jest na drzwiach szkoły.

W dniach od 12 do 15 kwietnia rodzice nowo przyjętych dzieci składają oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dzieci do oddziału. Można kontaktować się również pod adresem e-mail rekrutacja_spnicwald@interia.pl lub telefonicznie pod numerem: 882846248(w godzinach od 8 do 15).
Druk do pobrania w szkole.

MATMA z klasą!

Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie właśnie zakończyła  realizowany od września  projekt “MATMA z klasą! “, który  był skierowany do uczniów klasy 5 oraz 6 i został sfinansowany ze środków Fundacji mBanku w ramach programu mPotęga.

Celem MATMY z klasą, było uświadomienie uczniom, że matematyka jest nie tylko potrzebna i   przydatna w życiu codziennym, ale rozwija zdolności do poznawania rzeczywistości, logicznego rozumowania  i rozwiązywania różnych problemów .Ponadto chcieliśmy pokazać, że  matematyka może być przyjemna!

Zajęcia odbywały się w formie warsztatów, podczas których uczniowie z uporem rozwiązywali zadania i zagadki matematyczne, ukryte w stacjach zadaniowych. Wykazali się kreatywnością  przy wykorzystaniu geoplanów  oraz wykonywaniu prac z tangramów. 25 listopada swoją wiedzę sprawdzili podczas konkursu matematycznego. Najlepiej z zadaniami poradzili sobie uczniowie: Bartosz Frica, Hubert Pauch oraz Aleksandra Okońska i to do nich trafiły główne nagrody.

Wszystkie te działania przyczyniły się do utrwalenia i wzbogacenia wiedzy na temat figur płaskich, ich pól powierzchni i obwodów.

Dla wszystkich uczestników projektu zostały zakupione nagrody w postaci gier planszowych, przyrządów geometrycznych, artykułów biurowych i sportowych.

Dziękujemy Fundacji mBanku  oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego projektu.

 

Koordynator projektu: Agnieszka Piątkowska

 

 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

CZYNNA 

W KAŻDY WTOREK

W GODZ. 9.00-13.00

ZAPRASZAMY 🙂 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/22

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/22

1.Ustalone przez MEiN

1 września2021- rozpoczęcie roku szkolnego

14 października  2021– Dzień KEN

11 listopada 2021 – Święto Niepodległości

23-31 grudnia 2021 – zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2022 – Święto Trzech Króli

17-30 stycznia 2022- ferie zimowe

14-19 kwietnia 2022- wiosenna przerwa świąteczna

3 maja 2022 – Święto Konstytucji 3 Maja

16 czerwca 2022- Boże Ciało

24 czerwca 2022- zakończenie zajęć

2. Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktyczno–wychowawczych ustalone przez dyrektora  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  Rady   Rodziców, Rady  Pedagogicznej i Samorządu  Szkolnego:

15 października 2021- po święcie KEN

12 listopada 2021 – po Święcie Niepodległości

7 stycznia 2022 –  po Święcie Trzech Króli

2 maja 2022

24,25,26 maja 2022 – egzaminy ósmoklasisty

17 czerwca 2022- po święcie Bożego Ciała

W sytuacjach wyjątkowych dyrektor może zmienić terminy dodatkowych dni wolnych po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.