DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/22

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/22

1.Ustalone przez MEiN

1 września2021- rozpoczęcie roku szkolnego

14 października  2021– Dzień KEN

11 listopada 2021 – Święto Niepodległości

23-31 grudnia 2021 – zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2022 – Święto Trzech Króli

17-30 stycznia 2022- ferie zimowe

14-19 kwietnia 2022- wiosenna przerwa świąteczna

3 maja 2022 – Święto Konstytucji 3 Maja

16 czerwca 2022- Boże Ciało

24 czerwca 2022- zakończenie zajęć

2. Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktyczno–wychowawczych ustalone przez dyrektora  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  Rady   Rodziców, Rady  Pedagogicznej i Samorządu  Szkolnego:

15 października 2021- po święcie KEN

12 listopada 2021 – po Święcie Niepodległości

7 stycznia 2022 –  po Święcie Trzech Króli

2 maja 2022

24,25,26 maja 2022 – egzaminy ósmoklasisty

17 czerwca 2022- po święcie Bożego Ciała

W sytuacjach wyjątkowych dyrektor może zmienić terminy dodatkowych dni wolnych po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

          Zarządzenie nr 5/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie  z dnia 18.03.2021r.

w sprawie  wprowadzenia nauczania zdalnego w klasach I-VIII

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 18 marca 2021r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 zarządza się

§1

Od  22 marca do 11 kwietnia 2021r.  naukę w trybie zdalnym będą realizować wszyscy uczniowie szkoły podstawowej- klasy I-VIII.

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

§2

W przypadku nauczania uczniów z niepełnosprawnościami lub w przypadku uzasadnionych problemów ucznia z nauką zdalną w domu, szkoła zapewnia możliwość nauki na terenie szkoły z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021r.

 

Jak co roku obchodzimy w naszej szkole(a także zdalnie 😉) Dzień Kolorowej Skarpetki- Światowy Dzień Zespołu Downa
❤solidaryzujemy się z Osobami z Zespołem Downa❤ jesteśmy świadomi , że Osoby te są bardzo wartościowymi ludźmi, od których możemy się wiele nauczyć!

Witamy na naszej nowej stronie!

Serdecznie witamy na nowej stronie szkoły.

Mamy nadzieję że Państwu się spodoba  – będziemy stale pracować nad jej rozwinięciem 🙂